2016-04-16

Цэргийн Сургууль (2006) Бүх Анги Монгол хэлээр

  • ШУУД ҮЗЭХ
  •  
  • ТРЕЙЛЕР
 


 
Хотын даргын хүү Максим Макаров, тосгоноос ирсэн Степан Перепечко, ахмад дайчны ач хүү Илья Синицын, тус сургуулийн хүмүүжүүлэгч офицерийн хүү Алексей Сырников, компьютер тоглоомын донтон Илья Сухомлин болон охидтой найзлагч Александр Трофимов нар билээ. Түүнчлэн асрамжийн газраас ирсэн Андрей Леваков (1 дүгээр улиралын дүр) болон офицерийн хүү, Москвагийн салбар сургуулиас ирсэн Кирилл Соболев нарын дүрүүд гардаг бөгөөд Суворовчидын эгнээний цэргийн сургуулийн сонсогчидын амьдралыг харуулна.
 
Анги Хэл Чанар Үзэх
1-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
2-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
3-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
4-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
5-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
6-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
7-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
8-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
9-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
10-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
11-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
12-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
13-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
14-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
15-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
16-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
17-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
18-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
19-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
20-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
21-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
22-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
23-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
24-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
25-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
26-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
27-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
28-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
29-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
30-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
31-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
32-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
33-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
34-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
35-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
36-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
37-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
38-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
39-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх
40-р Анги Монгол хэл SD Шууд Үзэх